Aktin Dinamika Kutatás

Leader of the group

György Hegyi professor emeritus

Members of the group

Activity

Research areas

Az aktin filamentum dinamikájának szerepe az aktin miozin kölcsönhatás során

Az aktin filamentumokban kialakított monomerek közötti keresztkötés hatására, sem a miozin fejek affinitása az aktin filamentumokhoz, sem az aktomiozin steady state ATP-áz paraméterei nem változnak meg. Ezzel szemben a keresztkötés gátolja az erőgenerálást és az aktin filamentumok mozgását az in vitro motilitás mérés során. Az ATP-áz ciklus és az erőgenerálás szétkapcsolása az aktin filamentumok dinamikai tulajdonságának fontosságára hívja fel a figyelmet. A keresztkötött aktin filamentum pedig jó kísérleti eszköznek minősül az aktin miozin kölcsönhatás során, különösen a kontrakciós ciklus alatt bekövetkező molekula dinamikai változások tanulmányozására. EPR spektroszkópiával kimutattuk, hogy az aktin filamentum dinamikai paraméterei különböznek az ATP-áz ciklus különböző pontjain. Jól megkülönböztethető dinamika mérhető az erős és a gyenge kölcsönhatások alatt attól függően, hogy a H-meromiozin nukleotid kötőhelye mivel van feltöltve. Míg a kontrol és a keresztkötött aktin filamentumok azonos módon reagálnak a rigor, a HMM-ADP, HMM-AMPPNP állapotra, az erőgenerálást megelőző HMM-ADP+Pi álapotnak megfelelő HMM-ADP-AlF4 komplex jelenlétében a keresztkötött filamentum viszont nem követi a kontrol filamentumok mobilitását. Gyorskinetikai módszerekkel tervezzük vizsgálni, hogy az aktin filamentum dinamikája befolyásolja-e a miozin motor doménben az ATP-áz ciklus alatt lejátszódó szerkezetváltozásokat.

Collaborations

Home side

Belágyi József
(Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet)

International

Elzinga Marshall
(Dept. of Biology, Brookhaven National Laboratory)

Muhlrad Andras
(Hebrew University, Hadassah School of Dental Medicine)

Reisler Emil
(Molecular Biology Institute, University of California, Los Angeles)

Supporters

FKFP

GVOP

NIH

OMFB

OTKA

Selected publications